Adaptive

Learning is promoted when teaching support is tailored to what a pupil or student needs.

 • In what learning activities during my teaching do I need to differentiate in particular?
 • Based on which characteristics of pupils and students should I adapt my teaching?
 • How do I find out what the learning needs of pupils and students are?
 • How do I adapt my teaching if pupils and students are not motivated to learn?
 • How do I adapt the content of my teaching to the interests of pupils and students?

What does it mean and why is it important?

In adaptive approaches, teaching is tailored to the learning needs and motivation of pupils and students so that each pupil or student learns and develops as much as possible. Therefore, this teaching-learning principle has a close relationship with the principle on Inclusive teaching.

Other related terms are personalised education and differentiated education. Adaptive teaching is more a specific way of looking at learning and teaching than a teaching approach. As a rule, adaptive education differentiates in terms of the content and level of difficulty of the subject matter, how the subject matter is mastered, and how the pupils and students respond to the teaching. Adaptive education can be organised in the following ways:

 1. Time allocation – how much time is available for assimilating the learning material
 2. Pace – how quickly learning material is offered or processed
 3. Order of tasks – order in which material is presented
 4. Practice -how and to what extent pupils and students practice with tasks
 5. Testing – way in which what is learned is tested

Adaptive teaching does not say anything about who makes this teaching adaptive or personalised. This can vary from by pupils and students themselves (as in self-regulation), by a teacher (as in differentiated teaching) or by an ICT tool (as in digital exercise programmes).

 

Praktische implicaties

De Scrum©-methode is een uit het bedrijfsleven overgenomen werkwijze om met behulp van technologie stapsgewijs en adaptief leerstofinhoud eigen te maken, in dit geval in het chemieonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Overzicht van game-elementen in digitale oefenprogramma’s voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs.

In dit boek wordt uitgewerkt hoe je op een praktische wijze, door omdraaien en selectief weglaten van onderdelen van je bestaande lessen taakgestuurd en adaptief onderwijs kunt ontwerpen en geven. Voor alle schoolvakken worden achtergronden, tips en voorbeelden uitgewerkt.

De SpeakTeach-didactiek is een werkwijze om met behulp van feedback de taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Maar hoe kun je feedback, uitleg en oefeningen afstemmen op individuele leerlingen om hun gespreksvaardigheid te verbeteren in reguliere klassen met beperkte tijd en middelen? Het omvat tools voor uw lespraktijk en  lesmateriaal en ideeën voor het verbeteren van het spreek- en gespreksvaardigheidsonderwijs in Moderne Vreemde Talen.

Onderzoeksprojecten

NRO-projecten
 • DOEN gebruik van learning analytics in de klas

Praktijkonderzoek bij vijf scholen voor voortgezet onderwijs die aan de slag zijn met professionalisering voor hun leraren om learning analytics in het onderwijs te kunnen inzettenen daarmee hun onderwijs meer gepersonaliseerd vorm te geven.

 • Doorbraak ICT en Onderwijs

Landelijk project bij 90 scholen voor primair en voortgezet onderwijs hoe zij ict inzetten om gepersonaliseerd leren van leerlingen te ondersteunen. Effecten van interventies op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs zijn in kaart gebracht voor motivatie voor het leren, zelfregulatievaardigheden en cognitieve leeropbrengsten. Interventies kunnen meer onder controle zijn van leerlingen (adaptief onderwijs), van leraren (gedifferentieerd onderwijs) of ict (adaptieve oefenprogramma’s).

 • Gamification in digitale oefenprogramma’s

Literatuuronderzoek naar de effecten van gamification in digitale oefenprogramma’s voor taal en rekenen-wiskunde (po, vo, mbo en ho). Leerlingen en studenten hebben voldoende oefening nodig om vaardigheid te verwerven in de vakken taal, rekenen en wiskunde. Om hen te verleiden vaker te oefenen worden digitale oefenprogramma’s met spelelementen (gamification) ingezet.

 • Gebruik van geautomatiseerde feedback in de klas

Praktijkonderzoek naar het gebruik van learning analytics door leraren. Vijf leraren Nederlands van het Fons Vitae in Amsterdam hebben Got.it ingezet in de brugklas om hun leerlingen te laten oefenen met spelling en grammatica en  op basis van de gegenereerde data hun onderwijs af te stemmen op de behoefte en mogelijkheden van hun leerlingen.

Promotieprojecten

Wetenschappelijke publicaties

 • Admiraal, W., Post, L., Lockhorst, D., Louws, M., & Kester, L. (2020). Personalizing learning with mobile technology in a secondary school in the Netherlands: Effects on students’ autonomy support, learning motivation and achievement. The European Educational Researcher, 3(3), 119-137.
 • Admiraal, W., Vermeulen, J., & Bulterman-Bos, J. (online first). Teaching with learning analytics: How to connect computer-based assessment data with classroom instruction? Technology, Pedagogy and Education. DOI: 10.1080/1475939X.2020.1825992.
 • Vogelzang, J., Admiraal, W. F., & Driel, J. H. van. (2020b). Effects of Scrum methodology on students’ critical scientific literacy: the case of Green Chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 21(3), 940-952.
 • Vrind, E. de, Janssen, F.J.J.M., Jong, N.H. de, Driel, J.H. van, & Stoutjesdijk, E.T. Naar een praktische adaptieve aanpak voor spreekvaardigheidsonderwijs in modern vreemde talen. Pedagogische Studiën, 96, 15-29.
 • Wang. J., Tigelaar, D., & Admiraal, W. (2021). Rural teachers’ sharing of digital educational resources: From motivation to behavior. Computers & Education, 161, article 104055.

Contactpersoon voor deze bouwsteen
Roeland van der Rijst